Sorry, the Koh Jum / Koh Pu (Koh Jum Pier) - Koh Ngai (Koh Ngai Resort) service is no longer available with Direct Ferries.

Koh Jum / Koh Pu (Koh Jum Pier) Koh Ngai (Koh Ngai Resort) Alternatives